Wystartowaliśmy w czerwcu 2010   |   W naszym sklepie mamy już ponad 1000 klientów!
strona startowa
O projekcieNasi rolnicyNasze produktyStowarzyszenie
Przyłącz sięJak i gdzie kupić ?Mam pytanieWasze opinie
SKiPOferta dla firmzobacz i przyjedźKONTAKT

  NASZA GAZETKA:
  DOSTAWY PACZKI ODROLNIKA:
  małopolska
  KRAKÓW, TARNÓW
  dostawa paczek wtorki
  Paczki rozwozimy w godz: od 16:00 do 22:00
   pod warunkiem zebrania min 10 paczek
  możesz złozyć zamówienie
  Śląskie
  KATOWICE
  dostawa paczek co drugi wtorek
 
   pod warunkiem zebrania min 20 paczek
  możesz złozyć zamówienie
  mazowieckie
  WARSZAWA
  najbliższa dostawa paczek wiosna 2016 r.
  Zawieszono do wiosny 2016 r
  
  dostępne 0 z 40 paczek
  REGAŁY Z PRODUKTAMI ODROLNIKA:
  małopolska
  RZUCHOWA
  Centrum Produktu Lokalnego
  Rzuchowa 1, tel 603 99 56 10


  czytaj więcej o regałach
  SPOTKASZ NAS:
  .... ....
  .....

  CZY WIESZ ŻE?:
Rolnik może sprzedawać konsumentowi bezpośrednio tj. bez rejestrowania działalności gosp. i płacenia podatków produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
  KOMUNIKATY:


ZAKŁADAMY SKiP-y w miastach i miasteczkach:
Wypracowany przez lata system organizacji i dystrybucji produktów rolnych w formie kontraktacji oraz skupu prowadzony przez spółdzielczość wiejską przestał funkcjonować po zmianach politycznych w 1989 roku. Produkcja i handel produktami rolniczymi spoczęły od wtedy na barkach samych niezorganizowanych rolników i producentów. Co więcej liberalizacja handlu zagranicznego wymusiła na rodzimych producentach konieczność konkurowania na krajowym rynku z towarami importowanymi, bardzo często tańszymi, lepszej jakości, atrakcyjnie opakowanymi i poddanymi kosztownym zabiegom marketingowym. Ta nowa sytuacja gospodarczo-rynkowa postawiła w ten sposób przed polskimi producentami wyzwania, które wymagają całkowicie nowego podejścia w stosunku do zagadnień takich jak produkcja, wyczucie rynku, konkurencyjność, a przede wszystkim opłacalna sprzedaż wyprodukowanych towarów.

W warunkach gospodarki rynkowej, wolnej konkurencji jednym z mechanizmów utrzymania korzystnej pozycji ekonomicznej producentów jest zmiana formuły ich uczestnictwa w rynku. Z dotychczas biernego (sprzedaż płodów pośrednikowi) należy stać się aktywnym jego uczestnikiem. Jednym ze sposobów realizacji tej strategii jest powołanie przez producentów własnych organizacji pełniących rolę integratora rozproszonych, działających pojedynczo, często drobnych producentów. Pojedynczego, zwłaszcza małego gospodarstwa zwykle nie stać np. na budowę własnej chłodni, zakup sortowni czy na kosztowną reklamę swoich towarów. Właśnie dla tego typu gospodarstw poważną szansą podwyższenia rentowności czy wręcz przetrwania w nowych realiach ekonomicznych jest łączenie się w większe grupy producenckie lub spółdzielnie. Zrzeszanie czy organizowanie się producentów to podstawowy warunek ich aktywnego udziału w rynku. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, którego specjalizacja i niezbędny wysoki nakład pracy fizycznej (prowadzenie upraw bez użycia syntetycznych środków wspomagających) wymusza na rolnikach prowadzenie gospodarstw o ograniczonym areale. Sytuację utrudnia tu dodatkowo fakt, że w przypadku rolnictwa ekologicznego nierzadko odbiorcy produktów ekologicznych pozostają w stanie rozproszenia. Ważne jest w związku z tym by w wypadku rolnictwa ekologicznego pójść jeszcze o krok dalej i oprócz zakładania spółdzielni producenckich poszerzać ich formułę o organizacje konsumencko-producenckie. Powstanie takich organizacji jest obustronnie korzystne. Ułatwia zbyt towarów rolnikom a dla konsumentów stanowi gwarancję dostępu do tańszej a jednocześnie świeżej i wysokiej jakości żywności. Ponad to powstające duże organizacje konsumentów i producentów mogą wywierać wpływ na warunki i zasady sprzedaży produktów.

Dobrym wzorcem w zakresie samoorganizacji rolników oraz tworzenia grup producenckich mogą być tu dla nas inne kraje Unii Europejskiej takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy czy Austria. System ten z powodzeniem funkcjonuje w nich już od wielu lat i na ogół każdy rolnik jest tam zrzeszony w co najmniej jednej grupie czy spółdzielni. Co więcej model ten współcześnie ulega dynamicznemu upowszechnieniu. Aktualnie obserwuje się, że grupy producenckie zaczynają odgrywać coraz bardziej liczącą się rolę w skali całego jednolitego Rynku Rolnego UE. Uzasadnione jest przypuszczenie, że ich pozycja będzie się nieustannie umacniać. Wspiera ten trend fakt, że oddziaływanie grup wpływa pozytywnie na wiele aspektów rynku rolnego. Wspomaga min. proces doskonalenia się struktury agrarnej producentów, organizowania i funkcjonowania rynków wybranych produktów, uniezależniania się od monopolu sprzedawców hurtowych czy przyspieszenia procesu koncentracji podaży. W ostatecznym rozrachunku grupy producenckie wywierają korzystny wpływ na obniżkę cen produktów rolnych a także ograniczają koszty ponoszone przez konsumentów.

Czym z założenia ma być nasz SKiP? Jest to partnerstwo pomiędzy grupą konsumentów a grupą rolników, w ramach którego konsumenci i rolnicy wspólnie decydują o szeregu kwestii jak np. sposobach produkcji, asortymencie, terminach i częstotliwości dostaw, cenie produktów oraz ich ilości. Istotnym elementem takiego partnerstwa jest także czynna komunikacja. Producenci i odbiorcy kontaktują się regularnie aby uzgodnić bieżące sprawy i rozwiązać ewentualne problemy. Dodatkowym atutem takiego przedsięwzięcia jest też opcja zlecenia przez konsumenta produkcji na zamówienie. Opcja ta umożliwia produkowanie mniej popularnych albo nawet niekiedy zapomnianych gatunków owoców lub warzyw zależnie od warunków zleceniodawcy.

Jak już wcześniej pisaliśmy, rolnicy powinni zrzeszać się w większe grupy i za ich pomocą szukać odbiorców dla swoich produktów. Z całym naciskiem należy tu podkreślić, że niekiedy jest to jedyna szansa dla wielu małych i średnich gospodarstw o niskiej rentowności. Odbiorcami produktów obejmujących małe partie owoców czy warzyw oferowanych przez tego typu producentów, przy małych i średnich gospodarstw zrzeszonych w grupy, mogą być bezpośrednio konsumenci finalni lub ich grupy, mniejsze sklepy bądź przetwórnie, restauracje czy hotele.

Co więcej już teraz trzeba myśleć o podniesieniu poziomu specjalizacji produkcji, czyli nie tylko grupa, ale np. cała wieś czy gmina. Są już gminy w Polsce, w których producenci specjalizują się w jednym bądź zaledwie kilku gatunkach owoców i warzyw. W tych gminach warto zorganizować jedną silną grupę, której łatwiej będzie dysponować swoim towarem i dyskutować o cenach oraz realizować potrzebne inwestycje produkcyjne. W takich gminach warto opracować specjalny program ogrodniczy, w którym uwzględniono by wielkość i jakość produkcji oraz sposoby sprzedaży. Taka gmina może być dobrym partnerem dla większych odbiorców oraz eksporterów owoców i warzyw. Współpraca w ramach grupy może przejawiać się w następujących sferach działania:

produkcja i przetwórstwo,
wspólny marketing i sprzedaż,
poprawa jakości produkcji i przygotowanie jednolitych partii towaru.

Do czynników spowalniających zrzeszanie się i samoorganizację rolników w grupy producenckie można zaliczyć: mentalność rolników i wciąż niski poziom zrozumienia korzyści wynikających ze wspólnego działania; słabe zrozumienie mechanizmów rynkowych; niechęć do działania w grupach, która wynika często z tradycji rodzinnych przekazywanych przez dziadów lub ojców z okresu powojennego.

Na podkreślenie zasługuje tu także problem odbudowy spółdzielczości rolniczej na wsi. Jest to ważne zadanie, stojące przed producentami i konsumentami zainteresowanymi świeżą żywnością wysokiej jakości i wiadomego pochodzenia zwłaszcza produkowaną w ramach rolnictwa ekologicznego.

Niezależnie od tego jakie formy czy kształty przybierze krajowy rynek ogrodniczy, bez spółdzielczości ogrodniczej nie może być mowy o powstaniu i stymulowaniu sprawnego i opłacalnego dla rolnika zbytu. Z kolei w wypadku konsumentów brak zorganizowanej spółdzielczości ogrodniczej może przyczynić się do spadku a nawet w ostateczności do zaniku możliwości zakupu płodów ogrodniczych od rodzimych producentów w naszym kraju. Doświadczenie i lata praktyki opartej na funkcjonowaniu tego typu inicjatyw potwierdza, że zorganizowana spółdzielczość to skuteczny i sprawdzony model działania. O jej popularności świadczy fakt, że jest to dynamicznie rozwijająca się gałąź rynku rolnego w wielu wysoko rozwiniętych krajach UE.

Jak założyć SKiP ? nic prostszego! Zgłoś chęć utworzenia grupy konsumentów w Twoim mieście! I zostań jej opiekunem.


Masz pytania pisz na adres grakh@poczta.onet.pl


R E K L A M A
Centrum Produktu Lokalnego
napisz do nas
© Copyright 2010 - 2014 odrolnika.pl All rights reserved.
wspierają nas:
BIOkurier Dziennik Polski Radio Zet Polski Portal Ekologiczny TVP 3 KRAKÓW
TVP INFO teleexpress polski portal mleczarski Gazeta Krakowska Tematy Dnia
Gazeta Krakowska Wiadomości 24 RDN Małopolska Radio Kraków Małopolska Małopolska Polskie Radio PR 1
Wprost RMF Wirtualna Polska Polska Lokalna Dla Handlu
Echo Miasta Portal Spożywczy Dziennik Zachodni Gazeta Gospodarka PPR.pl
Onet.pl Lounge magazyn Dzień Dobry TVN
web stats stat24